Przejdź do treści

Ochrona danych

 1. Ochrona danych w skrócie

  Informacje ogólne

  Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych zamieszczonym poniżej.

  Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

  Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

  Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest przeprowadzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w nocie prawnej tej witryny.

  W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?

  Z jednej strony, dane użytkownika są gromadzone, gdy nam je przekazuje. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym. Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

  Do czego wykorzystujemy dane użytkownika?

  Niektóre dane są gromadzone w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

  Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

  Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej, jeśli ma dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

  Narzędzia analityczne i narzędzia dostawców zewnętrznych

  Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, jego zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza zachowania użytkownika podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; zachowania użytkownika podczas surfowania nie można prześledzić wstecz. Użytkownik może sprzeciwić się takiej analizie lub zapobiec jej poprzez niekorzystanie z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

  Użytkownik może sprzeciwić się tej analizie. O opcjach sprzeciwu poinformujemy w niniejszej polityce prywatności.

 2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

  Ochrona danych

  Operatorzy tej witryny bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności. 
  Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może podlegać lukom w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

  Informacja o podmiocie odpowiedzialnym

  Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

  foodforplanet GmbH & Co. KG

  Industriegebiet Süd

  63924 Kleinheubach

  Niemcy

  Telefon: +49 (0) 9371 940-0

  E-Mail: josera@josera.de

  Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

  Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

  Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać nam nieformalną wiadomość e-mail. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania.

  Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

  Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Odpowiednią podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie będzie służyć ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw na podstawie art. 2 RODO). 
  Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu dane osobowe użytkownika nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

  Przekazujemy dane osobowe wyłącznie w ramach grupy spółek ERBACHER the food family* lub stronom trzecim, jeśli jest to konieczne w kontekście przetwarzania umowy, na przykład firmom, którym powierzono dostawę towarów lub instytucji kredytowej, której zlecono przetwarzanie płatności.

  *Josera GmbH & Co. KG, Josera Petfood GmbH & Co. KG, Josera Polska Sp. zo.o., Josera petfood Sp. zo.o, food family Agency GmbH & Co. KG, foodforplanet GmbH & Co. KG, Josera Erbacher Service GmbH & Co. KG, Erbacher Food Intelligence GmbH & Co. KG, FarmChamps GmbH & Co. KG, food family Deutschland GmbH

  Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

  W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych jest krajowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

  Prawo do przenoszenia danych

  Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

  Szyfrowanie SSL lub TLS

  Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

  Informacje, blokowanie, usuwanie

  W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych w dowolnym momencie. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej, jeśli ma dalsze pytania dotyczące danych osobowych.

  Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mail

  Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach ustawowego obowiązku informacyjnego do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy tej witryny wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

 3. Inspektor ochrony danych

  Wyznaczyliśmy następującego zewnętrznego usługodawcę jako inspektora ochrony danych dla naszej firmy:

  atarax GmbH & Co. KG

  Dr.-Dassler-Straße 57

  D-91074 Herzogenaurach

  http://atarax.de

  Telefon: +49 (0) 9371 940-0

  E-mail: datenschutz@josera-erbacher.de

  Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

  Po pierwsze, chcielibyśmy poinformować Cię o Twoich prawach jako osoby, której dane dotyczą. Prawa te są znormalizowane w art. 15-22 UE RODO. Obejmuje to:

  Prawo dostępu (art. 15 RODO UE),

  Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),

  Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),

  Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

  Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

  Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z

  atarax Unternehmensgruppe

  E-Mail: datenschutz@josera-erbacher.de

  To samo dotyczy wszelkich pytań dotyczących przetwarzania danych w naszej firmie. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

 4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

  Pliki cookie

  Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie są używane, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę.

  Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "sesyjne pliki cookie". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty użytkownika. Inne pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnej wizyty.Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

  Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, o które prosił użytkownik (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. W zakresie, w jakim przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

  Pliki dziennika serwera

  Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Są to:

  Typ i wersja przeglądarki

  Używany system operacyjny

  Adres URL strony odsyłającej

  Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

  Czas zapytania do serwera

  Adres IP

  Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

  Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

  Formularz kontaktowy

  Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podasz, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie będziemy przekazywać tych danych bez zgody użytkownika.

  Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym są zatem przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać nam nieformalną wiadomość e-mail. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu wycofania zgody.

  Będziemy przechowywać dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym, dopóki nie zażąda on ich usunięcia, nie cofnie zgody na ich przechowywanie lub nie ustanie cel ich przechowywania (np. po spełnieniu jego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

  Przetwarzanie danych (dane klientów i umowy)

  Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do ustanowienia, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi lub wystawić mu rachunek.

  Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

 5. Narzędzia analityczne i reklama

  Google Analytics

  Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

  Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

  Przechowywanie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 par. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

  Anonimizacja adresów IP

  Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

  Wtyczka przeglądarki

  Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny może nie być możliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

  Sprzeciw wobec gromadzenia danych

  Użytkownik może zapobiec gromadzeniu jego danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Dezaktywuj Google Analytics.

  Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google Analytics przetwarza dane użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

  Przetwarzanie danych na zlecenie

  Zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie danych na zlecenie i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

  Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

  DTa witryna korzysta z funkcji "charakterystyki demograficznej" Google Analytics. Umożliwia to tworzenie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach oraz z danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Danych tych nie można przypisać do konkretnej osoby. Użytkownik może wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pośrednictwem ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia swoich danych przez Google Analytics, jak opisano w sekcji "Sprzeciw wobec gromadzenia danych".

  Remarketing Google Analytics

  Nasze strony internetowe korzystają z funkcji remarketingu Google Analytics w połączeniu z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick na różnych urządzeniach. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

  Funkcja ta umożliwia połączenie grup docelowych reklam utworzonych za pomocą remarketingu Google Analytics z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick działającymi na różnych urządzeniach. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do użytkownika w zależności od jego wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).

  Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, Google połączy w tym celu historię przeglądania stron internetowych i aplikacji z jego kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być wyświetlane na dowolnym urządzeniu, na którym użytkownik zaloguje się za pomocą swojego konta Google.

  Aby wesprzeć tę funkcję, Google Analytics gromadzi uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo powiązane z naszymi danymi Google Analytics w celu zdefiniowania i utworzenia grup docelowych dla reklam na różnych urządzeniach.

  Użytkownik może na stałe sprzeciwić się remarketingowi/targetowaniu na różnych urządzeniach, dezaktywując spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google, klikając ten link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

  Dane gromadzone na koncie Google są podsumowywane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika, którą może on wyrazić lub odwołać w Google (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku procesów gromadzenia danych, które nie są łączone na koncie Google użytkownika (np. ponieważ użytkownik nie posiada konta Google lub sprzeciwił się łączeniu), gromadzenie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony internetowej jest zainteresowany anonimową analizą odwiedzających stronę internetową do celów reklamowych.

  Dalsze informacje i postanowienia dotyczące ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem:https://www.google.com/policies/technologies/ads/

 6. Wtyczki i narzędzia

  YouTube

  Nasza witryna korzysta z wtyczek witryny YouTube obsługiwanej przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

  Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedził użytkownik. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube. Korzystanie z YouTube leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 par. 1 lit. f RODO.

  Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

  Google Web Fonts

  Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu znormalizowanego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

  W tym celu używana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Informuje to Google, że nasza strona internetowa została wywołana za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Korzystanie z Google Web Fonts leży w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 par. 1 lit. f RODO. Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje standardowej czcionki.

  Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stroniehttps://developers.google.com/fonts/faq and in Google's privacy policy: https://www.google.com/policies/privacy/.