Przejdź do treści

Globalność & społeczność

Do zdrowej żywności potrzeba zdrowej gleby. ERBACHER the food family angażuje się w renaturyzację gleb i ochronę lasów. I w tym celu potrafi posunąć się bardzo daleko: z fundacją Erbacher angażujemy się na całym świecie w projekty, które zakładają wsparcie ludzi i przyrody oraz kompensację naszej emisji CO2.

W dobrej globalnej społeczności

Fundacja Erbacher

Środki fundacji przeznaczamy na regionalne projekty zazieleniania w Afryce Wschodniej. Ponieważ zdrowa żywność zaczyna się od zdrowej gleby, miejscowe rodziny pracują tam nad rekultywacją zdegenerowanych obszarów. Pracownicy ERBACHER the food family wspierają projekty swoją wiedzą i własnym zaangażowaniem. W Tanzanii finansujemy samodzielnie zarządzany projekt ochrony lasów wielkości Luksemburga, aby skompensować naszą emisję CO2.

Waldabbildung

Nowa, urodzajna ziemia

Gleba przyszłości

Zdrowe gleby – to temat, który nam, ERBACHER the food family, leży na sercu od pokoleń. Opracowaliśmy karmę, której elementy śladowe są w pełni przyswajane przez zwierzę bez ich zbędnego wydalania. Sytuacja win-win: zwierzę dostaje to, czego potrzebuje, a gleba i wody gruntowe nie są zanieczyszczane wydalaną treścią pokarmową. Zdrowe gleby są także przedmiotem zainteresowania naszych partnerów w afrykańskiej Tanzanii: wspólnie z organizacjami „Just Diggit” i stowarzyszeniem „LEAD” rekultywujemy przy pomocy lokalnej społeczności mocno zniszczone gleby korzystając z praktycznych metod - po prostu je przekopujemy. Nowe nasadzenia i rowki w kształcie półksiężyca („Earth Smiles”) tworzą korzystny mikroklimat i zapewniają niezbędne nawodnienie. W ten sposób sucha gleba stepowa ponownie staje się zielona i urodzajna.

Dowiedz się więcej na Instagramie
Landschaft

Kompensacja CO2 i ochrona lasów

W naszym projekcie ochrony lasów w górach Ntakata we wschodnioafrykańskiej Tanzanii chronimy nie tylko klimat, lecz również siedliska wielu dzikich zwierząt i obszary do życia dla miejscowej ludności. Kompensujemy tu m.in. emisje CO2. Najlepszym podejściem jest oczywiście unikanie emisji CO2. Nie wszystkich emisji można jednak uniknąć, stąd konieczna jest "kompensacja C02". W tym celu skupiamy się na obszarze o powierzchnii 2 160 000 ha w zalesionych górach Ntakata w Tanzanii, który chronimy wspólnie z lokalną ludnością kompensując w ten sposób nasze nieuniknione emisje.

Angażując się w projekt Ntakata nie tylko wnosimy znaczący wkład w nasze środowisko, ale także wywiązujemy się z naszej odpowiedzialności społecznej w odniesieniu do wspomnianych obszarów.

Miejscowa ludność bezpośrednio korzysta ze środków uzyskanych ze sprzedaży certyfikatów CO2: przychody te są inwestowane na miejscu w edukację, zdrowie, ale służą także do finansowania lokalnych przedsięwzięć biznesowych. Mikrokredyty pochodzące ze sprzedaży certyfikatów CO2 pozwalają miejscowej ludności tworzyć własne biznesy i uzyskać niezależność ekonomiczną – wszystko to w pełnej zgodzie z naturą.

Chcesz do nas dołączyć?

Zapraszamy na pokład!

Zatrudniając ponad 1000 pracowników i pracowniczek na całym świecie, jesteśmy jednym dużym zespołem. Chcemy, aby każdy w naszym zespole czuł się komfortowo. Dlatego stawiamy na szacunek, uznanie, zaufanie, bezpieczeństwo i realne perspektywy. Wyznajemy ideę New Work i Teamspirit a nasze benefity wykraczają daleko poza legendarne owocowe wtorki. Masz ochotę na pracę z przyszłością? To jesteś we właściwym miejscu!

Ogłoszenia o pracę
Zwei Mitarbeiter in der Produktion lächeln sich bei der Arbeit an.