Ochrona siedlisk szympansów

Ochrona siedlisk szympansów

Chcąc kontynuować naszą drogę do neutralności klimatycznej, podpisaliśmy niedawno umowę o współpracę z Carbon Tanzania i myclimate, która umożliwia bezpośrednią współpracę z lokalnymi partnerami.
Organizacja dba o ochronę lasów o powierzchni ponad 500 000 hektarów w obszarze Tanganika, który graniczy z Parkiem Narodowym Gór Mahale. Mieszka tam również największa populacja szympansów w Afryce Wschodniej. Ze względu na duże zużycie drewna i węgla drzewnego, ich siedliska są zagrożone nielegalnym wylesianiem oraz wycinaniem i wypalaniem terenów rolniczych.
Tak zwane projekty REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), takie jak nowy projekt ochrony klimatu Carbon Tanzania prowadzą działania mające na celu budowanie alternatywnych źródeł dochodów dla lokalnych gmin wiejskich, przez co wycinanie drzew przestanie być atrakcyjnym źródłem utrzymania mieszkańców.

zu Nachhaltigkeit

Ihr Ansprechpartner

Thorsten Seemüller

E-Mail senden