Tworzenie perspektyw i nowych możliwości

Tworzenie perspektyw i nowych możliwości

„Family Cooperation for Food“. To nasza inicjatywa, za pomocą której chcemy poprawić sytuację żywnościową i życiową na obszarach wiejskich Afryki Wschodniej. W Tanzanii współpracujemy z rodzinnymi firmami, aby wspierać je w rozwoju zrównoważonych i skutecznych modeli biznesowych w zakresie produkcji żywności wysokiej jakości. Ponadto na kształt projektów wpływa nasza wiedza na temat żywienia i rolnictwa, a także nasze wieloletnie doświadczenie jako firmy rodzinnej.
Obecnie współpracujemy z gospodarstwami mlecznymi w Tanzanii, aby zwiększyć ilość i jakość produkowanego mleka. W tym celu współpracujemy z lokalną firmą rodzinną, aby stworzyć program doradztwa w zakresie zarządzania gospodarstwem krów mlecznych, chowu cieląt, uprawy paszy i technologii pasz.
Celem tych działań jest zwiększenie wydajności i konkurencyjności rolnictwa w Tanzanii. Prowadzi to do osiągnięcia samowystarczalności, dzięki produkowaniu wysokiej jakości żywności, takiej jak mleko oraz zmniejszenia zależności od importu żywności. Tanzańscy hodowcy bydła mlecznego korzystają z naszego doświadczenia w budowaniu działań z zakresu rolnictwa z przyszłością, a food family może pozyskać potencjalnych nowych partnerów biznesowych w Tanzanii w dłuższej perspektywie.

 

Ihr Ansprechpartner

Stephen Makinya

E-Mail senden