FUNDACJA ERBACHER: Życie na wsi w przyszłościowym ujęciu

Za pośrednictwem naszej fundacji wspieramy projekty rozwojowe w wiejskich regionach Tanzanii, Ugandy i Indii. Projekty dotyczą przede wszystkim hodowli bydła i produkcji roślinności, zaopatrzenia w wodę oraz ochrony środowiska i klimatu, a także upodmiotowienie kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji. W ten sposób chcemy sprawić, aby życie na wsiach w krajach rozwijających się znów było godne i bezpieczne.

Oprócz wsparcia finansowego (100% darowizn wykorzystywanych jest w trakcie projektów), cenimy osobistą i zawodową wymianę zdań i doświadczeń między naszymi lokalnymi partnerami a ekspertami z całej the food family.

W tym celu współpracujemy z wyznaniowymi i niezależnymi partnerami rozwojowymi. Szczególnie ważna jest dla nas promocja mniejszych projektów, które powstały dzięki osobistemu zaangażowaniu osób odpowiedzialnych za projekt.

Konto darowizny:

ERBACHER STIFTUNG
IBAN: DE72 7952 0070 1360 2148 06
Uni Credit
HYVEDEMM407

Jeśli podany zostanie pełny adres darczyńcy, wystawimy stosowne pokwitowanie darowizny.

Twoja osoba kontaktowa:

Brigitte Antoni

Wyślij e-mail