Nasza fundacja ERBACHER

Nasza fundacja została założona ponad 30 lat temu i zawsze wspierała projekty, które przyczyniają się do poprawy warunków życia na obszarach rolniczych.

Obecnie, szczególnie w Tanzanii, koncentrujemy się na projektach rewitalizacji zdegradowanych terenów. W tym celu, wspólnie z lokalną społecznością i profesjonalnymi organizacjami partnerskim, pracujemy nad rekultywacją łąk i pastwisk.

Metody rekultywacji obejmują gromadzenie wody deszczowej, sadzenie drzew i tworzenie banków nasion traw.

Naszym długoterminowym celem jest podjęcie odpowiedzialności za klimat, zwiększenie bioróżnorodności i w konsekwencji wzrost dochodów lokalnej społeczności.

Odeszliśmy od corocznie zmieniających się projektów w formie jednorazowego finansowania, chcemy tworzyć projekty w dłuższej perspektywie i aktywnie przyczyniać się do osiągnięcia założonych celów.

Od momentu założenia fundacji umożliwiamy młodym ludziom wymianę doświadczeń i wiedzy. Obecnie skupiamy się na umożliwieniu młodym tanzańskim specjalistom wzięcia udziału w wymianie międzykulturowej poprzez organizację wyjazdów i praktycznych szkoleń.

Konto darowizny:

ERBACHER STIFTUNG
IBAN: DE72 7952 0070 1360 2148 06
Uni Credit
HYVEDEMM407

Jeśli podany zostanie pełny adres darczyńcy, wystawimy stosowne pokwitowanie darowizny.

Twoja osoba kontaktowa:

christine-wagner

Christine Wagner

Wyślij e-mail