Ochrona klimatu w praktyce

Ochrona klimatu w praktyce

Ochrona klimatu jest dla food family jednym z najistotniejszych aspektów w kontekście prowadzenia działalności. Od 2013 roku inicjujemy projekty ponownego zalesiania w Tanzanii, aby zrównoważyć naszą emisję CO2. W ten sposób wspieramy również lokalnych posiadaczy ziemskich, którzy w naszym imieniu sadzą na swoich gruntach średnio 70 000 drzew w sezonie. W ten sposób od trzech lat udaje nam się kompensować emisje CO2, które spowodowaliśmy w poprzednim roku poprzez mobilność personelu i produkcję. Po 15 latach wzrostu właściciele mogą wycinać drzewa i sprzedawać drewno. Do tej pory zasadzono w ten sposób ponad 300 000 drzew i skompensowano około 21 000 ton CO2. W skrócie: jako food family staramy się odciążyć środowisko i tworzyć możliwości dochodu dla lokalnych posiadaczy ziemskich.

Ihr Ansprechpartner

Stephen Makinya

E-Mail senden