Życie na wsi i fundacja Erbacher

Życie na wsi i fundacja Erbacher

Fundacja Erbacher została założona w 1989 roku. Wspiera ona projekty mające na celu rozwój terenów wiejskich Tanzanii, Ugandy i Indii. Cel: poprawa warunków życia miejscowej ludności wiejskiej. Nacisk kładziony jest na projekty promujące hodowlę zwierząt, produkcję roślinną i zaopatrzenie w wodę pitną, a także ochronę środowiska i klimatu, a także wsparcie i pomoc kobietom znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Wsparcie ma głównie charakter finansowy – wzrasta również wymiana biznesowa pomiędzy partnerami projektu w regionach objętych programem, a ekspertami z food family.

Fundacja współpracuje z wyznaniowymi i niezależnymi partnerami rozwojowymi, którzy nadzorują projekty w regionach objętych programem. O przydziale środków decyduje sześcioosobowa rada powiernicza – składająca się z członków rodziny założycielskiej, pracowników rodziny żywnościowej oraz ekspertów zewnętrznych.

Od momentu powstania wspartych zostało około 650 projektów rozwojowych z 65 partnerami. W ten sposób pomoc dotarła do około 650 000 osób.

Więcej informacji na: www.erbacher-stiftung.de

Ihr Ansprechpartner

Brigitte Antoni

E-Mail senden